EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (učo 82653)
 • STOJAROVÁ, Věra a Richard STOJAR. Balkan Regional Development : Moderate or Radical Islam for the Balkans. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, neuveden, online, s. 1-16. ISSN 1944-8953. doi:10.1080/19448953.2018.1506284. článek info

 • STOJAROVÁ, Věra. Migration Policies of the Czech and Slovak Republics Since 1989 – Restrictive, Liberal, Integrative or Circular? Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2019, neuveden, 56E, s. 97-114. ISSN 1842-2845. doi:10.24193/tras.56E.6. článek info

 • STOJAROVÁ, Věra. Balkánští džihádisté. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2018, roč. 27, č. 3, s. 63-74. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.27.2018.03.063-074. info

 • HAVLÍK, Vlastimil a Věra STOJAROVÁ. Different Faces of Illiberal Party Politics in Central and Eastern Europe. In Magdalena Solska, Florian Bieber and Dane Taleski. Illiberal and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe. Bern: Peter Lang, 2018. s. 313-342, 30 s. Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe, vol. 19. ISBN 978-3-0343-2681-0. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Populist, Radical and Extremist Political Parties in Visegrad countries vis a vis the migration crisis. In the name of the people and the nation in Central Europe. Open Political Science, De Gruyter Poland, 2018, roč. 1, č. 1, s. 32-45. ISSN 2543-8042. doi:10.1515/openps-2018-0001. článek info

 • STOJAR, Richard a Věra STOJAROVÁ. Electoral April in Serbia. CPG Online Magazine, Bangkok: German South East Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 24-28. URL info

 • STOJAROVÁ, Věra. Political polarization in the Czech Republic and beyond. In The Aspen Institute Germany: Democratization of political processes and overcoming political-ideological polarization. 2016. URL info

 • STOJAROVÁ, Věra. Referendum in BiH: Opening of Pandora´s Box or continuation of post-Dayton stalemate? New Eastern Europe, 2016. URL info

 • STOJAROVÁ, Věra. Review. Combalía et al. (eds.): Derecho e Islam en una sociedad globalizada. Středoevropské politické studie, Brno: MPU, 2016, roč. 18, č. 4, s. 412-414. ISSN 1212-7817. info

 • STOJAROVÁ, Věra a Richard STOJAR. The Roots of Success of Far Right Parties in Serbia, Romania and Bulgaria. In Ejdus, Filip-Jurekovic, Predrag. Violent Extremism in the Western Balkans. první. Vienna: Federal Ministry of Defence and Sports of Republic of Austria, 2016. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-3-902944-99-3. info

 • STOJAROVÁ, Věra. The Far Right in the Balkans. Manchester and New York: Manchester University Press, 2013. 173 s. ISBN 978-0-7190-8973-2. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Paramilitary structures in Eastern Europe. In Backes-Moreau. The Extreme Right in Europe. Current Trends and Perspectives. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. s. 265-279, 14 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 46. ISBN 978-3-525-36922-7. info

 • STOJAROVÁ, Věra. The extreme right in Croatia, Bosnia-Herzegovina and Serbia. In Mammone -Godin-Jenkins. Mapping the extreme right in contemporary Europe. From local to transnational. 1. vyd. London: Routledge, 2012. s. 143-158, 15 s. Routledge studies in extremism and democracy. ISBN 978-0-415-50265-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Západní Balkán na cestě do Evropské unie. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 4-7. ISSN 0543-7962. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Legacy of communist and socialist parties in the Western Balkans. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 26-41, 15 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Nationalist parties and the party systems of the Western Balkans. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 42-58, 16 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. 240 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra, Miroslav MAREŠ, Richard STOJAR a Srdjan PRTINA. Security perspectives on the Western Balkan countries. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 123 s. Politics series Volume 32. ISBN 978-80-7325-232-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra. The party system of Albania. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 180-189, 9 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra. The party system of Kosovo. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 151-166, 15 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8. info

 • STOJAROVÁ, Věra, Martin HRABÁLEK a Pavlína SPRINGEROVÁ. Security in the Andean Community of Nations: the member states in the 21st century. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 187 s. Politics series No. 30. ISBN 978-80-7325-198-7. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Albánie: od stalinistického skanzenu k evropské integraci. In CABADA, Ladislav. Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy1. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008. s. 157-180, 23 s. komparace pol systemu. ISBN 978-80-245-1388-1. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Ecuador - weak state. KIAS PAPERS, 2008, roč. 1/3, č. 1, s. 94-106. ISSN 1802-1565. info

 • STOJAROVÁ, Věra a Hana VYKOUPILOVÁ. Populism in the Balkans. Case of Serbia. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, 2-3, s. 95-112. ISSN 1212-7817. URL info

 • STOJAROVÁ, Věra. Post-conflict reconstruction in Kosovo. In BUREŠ, Oldřich. Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 61-71, 10 s. Mezinárodní vztahy 1. ISBN 978-80-7380-142-7. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Problem bosniacki a szerzej rozumiane bezpieczenstwo. Strony i reprezentacja interesow w Bosni i Hercegowinie. Europejski protektorat? Bosnia i Hercegowina w perspektywie srodkowoeuropejskiej. In GNIAZDOWSKI, Mateusz. Europejski protektorat? Bosnia i Hercegowina w perspektywie srodkowoeuropejskiej. 1. vyd. Warszawa: Polski institut spraw miedzynarodowych, 2008. s. 63-84, 21 s. PISM, 1. ISBN 978-83-89607-44-7. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Recenze Fink Hafner, D. – Pejanović, M. (eds.): Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Brno: MPU, 2008. ISSN 1212-7817. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Současné bezpečnostní hrozby a perspektivy vývoje západního Balkánu. CEVROREVUE. Praha: CEVRO, 2008. 2 s. květen. ISSN 1213-9521. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Organized crime in the Western Balkans. Graz: HUMSEC, 2007. URL URL info

 • STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8. info

 • ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Recenze knihy Politické systémy Latinské Ameriky. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007, XIV/2007, č. 1, s. 77-78. ISSN 1211-3247. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Rozšíření Evropské unie o Rumunsko a Bulharsko. Revue politika, Brno: CDK, 2007, V. (XVIII., č. 1, s. 31-34. ISSN 1214-0899. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu Kodaňské školy. Brno: CDK, 2007. 295 s. politologická řada. ISBN 978-80-7325-134-5. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Etnické menšiny v Albánii. Boček, Pavel-Hladký, Ladislav-Krejčí, Pavel-Stehlík, Petr-Štěpánek, Václav (eds. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. Brno: Matice moravská, 2006. s. 531-539, 8 s. ISBN 80-86488-32-2. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 177-192, 15 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2. info

 • STOJAROVÁ, Věra. Organizovaný zločin na území západního Balkánu. In NĚMEC, Jan a Markéta ŠŮSTKOVÁ. Kongres českých politologů, Olomouc, 8-10.9.2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 393-405, 12 s. ISBN 978-80-902176-0-7. info

 • STOJAROVÁ, Věra. The Republic of Macedonia, identity and the Taiwan link. In CABADA, Ladislav a Šárka WAISOVÁ. Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 112-127, 15 s. ISBN 80-7380-014-4. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. UCK: Terorismus nebo guerilla? In SOULEIMANOV, Emil. Terorismus: válka proti státu. první. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. s. 203-224, 21 s. edice. ISBN 80-86861-76-7. info

 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817. URL info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Der Einfluss der EU Osterweiterung auf die tschechische Asyl- und Migrationspolitik. In SALIMI, Cyrus a Eric WRASSE. Die Transformation nationaler Politik. Berlin: DGAP, 2005. s. 137-156, 19 s. ISBN 3-9810553-0-6. URL info

 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Recenze knihy The search for Greater Albania. Politologický časopis, Brno: MPU, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 91-93. ISSN 1211-3247. info

 • PRTINA, Srdjan a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezp. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraničí a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska, Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-152, 48 s. ISBN 80-210-3873-X. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert (eds.) SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 204 s. studie I. ISBN 80-210-3873-X. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Civil-military relations in Albania. Sofia: G.S. Rakovski Defence and Statt College, 2004. info

 • MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. Stredoevropske politicke studie, 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817. URL info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely pristupu k narodnostnim mensinam a imigrantum a jejich projevy v ceske politice. In MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 8-33, 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Republika Albánie. In KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 18 s. politologie, I. ISBN 80-86432-90-4. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Weak Civil Society in Central European Countries: NGOs within the Asylum and Migration Policy in the Czech republic/ a Case Study. The End of Transformation Era?Graduate Seminar in Politics. In WOŁEK, Artur. The End of Transformation Era?Graduate Seminar in Politics. 1. vyd. Nowy Sącz: uni nowi sacz, 2004. s. 40-57, 17 s. ISBN 83-88421-40-9. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Zahraniční a bezpečnostní politika Albánie. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: MPÚ, 2004. s. 91-137, 46 s. ISBN 80-210-3572-2. info

 • SMEKAL, Hubert a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: MPÚ, 2004. 219 s. studie 1. ISBN 80-210-3572-2. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Albánská levice v současnosti. Vývoj nástupnických komunistických stran v Albánii. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V, 2-3, s. 1-9. ISSN 1212-7817. URL info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Kosovská osvobozenecká armáda - UÇK. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: Centrum strategických studií, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-14. ISSN 1214-7737. URL info

 • KRPEC, Oldřich a Vera STYSKALIKOVA. Republika Albánie. Politické strany ve střední a jihovýchodní Evropě. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a jihovýchodní Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2003. s. 28-42, 14 s. ISBN 80-210-3036-4. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Teorie Steina Rokkana a její použití v postsocialistických zemích jihovýchodní Evropy. Case study Abánie. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817. URL info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Zahranicni a bezpecnostni politika Albanie. : USS VA v Brne, 2003. 49 s. info

 • STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do EU. Revue Politika. Příloha., Brno: CDK, 2003, III (XVI), březen, s. 11-17. ISSN 1214-0899. info

 • TUCKER, Avizier, Karel JAKEŠ, Marian KIŠŠ a Věra STÝSKALÍKOVÁ. From Republican Virtue to Technology of Political Power. Three episodes od Czech nonpolitical Politics. Political Science Quarterly, New York: academy of political science, 2000, roč. 115, č. 3, s. 421-445. ISSN 0032-3195. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce