GARAJOVÁ, Barbora, Ivo TRUBÁK, Ivan ČUNDRLE, Jiří MACH a Ivo HANKE. Stop flow - anestezie a monitorování. Anesteziologie a neodkladná péče, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 223-225. ISSN 0862-4968.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stop flow - anestezie a monitorování
Název anglicky Stop flow - anesthesia and monitoring
Autoři GARAJOVÁ, Barbora, Ivo TRUBÁK, Ivan ČUNDRLE, Jiří MACH a Ivo HANKE.
Vydání Anesteziologie a neodkladná péče, Praha, ČLS J.E.Purkyně, 2001, 0862-4968.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky regional chemotherapy - haemodynamic changes
Změnil Změnil: MUDr. Ivo Hanke, Ph.D., učo 852. Změněno: 9. 1. 2002 11:51.
Anotace
Stop flow je zvláštní druh regionální chemoterapie, při které dochází k aplikaci cytostatika cestou centrálního venozního katetru do izolované hrudní cirkulace a současně dochází k uzavření velkého krevního oběhu. Autoři zkoumali vliv těchto změn na hemodynamiku a nutnost její korekce
Anotace anglicky
Stop flow is a special type of the regional chemotherapy. During this chemotherapie the cytostatic drug is administered into the isolated thoracic circulation by the pathway of the central venous catheter, and at the same time the major blood circulation is closed. Authors have done research on the infuence of this changes on the haemodymanics and necessity of theirs correction.
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2020 11:42