DYTRT, Petr. Le (post)moderne des romans de Jean Echenoz: de l'anamnese du moderne vers une écriture du postmoderne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4425-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Le (post)moderne des romans de Jean Echenoz: de l'anamnese du moderne vers une écriture du postmoderne
Název česky (Post)moderno v romnech Jeana Echenoze: od anamnézy moderny k literatuře postmoderny
Název anglicky The (post)modern in the novels by Jean Echenoz: from anamneses of modernity to literature of postmodernity
Autoři DYTRT, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00019557
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4425-8
Klíčová slova anglicky Modernity - Postmodernity - contemporary french novel - Jean Echenoz - metatextuality - intertextuality - architextuality - Jean-Francois Lyotard
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 3. 7. 2009 12:43.
Anotace
Aussi évidente et répandue qu'elle soit, la notion de postmoderne est cependant loin d'etre unanimement interprétée et aussi loin de se révéler comme un moyen utile pour commenter la littérature depuis les années 1980 jusqu'au début du XXe s. Cependant, expliquée par Jean-Francois Lyotard comme "ré-écriture de la modernité" sous forme d'anamnese, elle s'avere suffisamment opérationnelle pour rendre compte de plusieurs tendances dans la littérature narrative contemporaine. Ainsi, le postmoderne chez Jean Echenoz représente un processus, plus analytique que critique, plus ludique qu'ironique, qui met en scenes quelques lieux communs du modernisme littéraire. De ce fait, certaines de ses dérives de la phase ultérieure (Tel Quel, Nouveau Roman nouveau Nouveau Roman, etc.), dont en particulier l'écriture spéculaire, métatextuelle, mais aussi l'écriture des textes recyclant d'autres textes ou genres mettent en marche une machine textuelle qui fait de nouveau jouer les éléments du récit.
Anotace česky
Studie se pokouší najít možnou komunikaci mezi jevy existujícími ve dvou odlišných rovinách: rovině socio-filozofické a rovině literární. Klíčovým se pro ni stal pojem "postmoderno" (le postmoderne), který při pojímání současného světa převažuje jakožto společný jmenovatel jevů kladoucích otazník nad samotnou modernitou (la modernité). Jedná se tedy o monografii, která prostřednictvím románového díla současného francouzského autora Jeana Échenoze hledá smysl tohoto pojmu a jeho aplikovatelnost pro oblast literární. Práce vychází nejen z filozofického díla J.-F. Lyotarda, otce evropského chápání postmoderna, ale i z textů jiných zastánců a kritiků tohoto konceptu. Po úvodním nástinu dějin pojmu a jeho různých možnostech chápání (1. část) následuje pokus o interpretaci románové literatury od konce 70. let 20. stol. po současnost ve světle tohoto pojmu (2. část). Stěžejním bodem této druhé části je analýza Échenozových textů
Anotace anglicky
Evident and wide-spread as it is, the notion of postmodern is nevertheless far from being unanimously interpreted, and also far from revealing itself as a useful means for commenting on the literature since the 1980's to the beginning of the XXth century. However, explained by Jean-François Lyotard as a way of "re-writing of the modernity" under the form of an anamnesis, the postmodern proves to be operational enough to give an account of several tendencies in the contemporary narrative literature.1 Thus the postmodern of Jean Echenoz represents a process - more analytical than critical and more playful than ironic - staging several of the commonplaces of the literary modernism. In this way, some of his deviations of the ultimate phase (Tel Quel, Nouveau Roman nouveau Nouveau Roman, etc.), namely the autoreflexive and metatextual writing, but also the writing of the texts recycling other texts or genres, start up a textual machine putting the narrative elements back into play.
Návaznosti
KJB901640606, projekt VaVNázev: MODERNITA V OTAZNÍCÍCH. Současná francouzská románová tvorba versus mýtus modernity
Investor: Akademie věd ČR, Juniorské badatelské grantové projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2020 20:54