JUDr. Ing. Michael Šefčík, Ph.D.

Program: PrF Rig-PPV Právo a právní věda, rigorózní řízení
Obor: PrF PR Právo, rigorózní řízení

Žádné zapsané nebo ukončené předměty