Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Program: PrF M-PPV Právo a právní věda, magisterský studijní program
Obor: PrF PR Právo, magisterské prezenční jednooborové

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Bez uznaných předmětů
308
Vč. uznaných předmětů
310
Studijní průměr
1,16 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi
2 % nejlepších studentů programu.

podzim 2001
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP101Z Filozofie pro právníky - seminář 20. 12. 2001
PrF:MP101Zk Filozofie pro právníky3zk 23. 1. 2002
PrF:MP102Z Sociologie práva - seminář 19. 12. 2001
PrF:MP102Zk Sociologie práva3zk 18. 2. 2002
PrF:MP103Zk Právní dějiny4zk 8. 1. 2002
PrF:MP105Z Politologie I - seminář320. 12. 2001
PrF:MP106Z Římské právo I - seminář420. 12. 2001
PrF:MP111Z Jazyk I.1. - angličtina pro právníky117. 12. 2001
PrF:MP112Z Dějiny - seminář119. 12. 2001
PrF:MP113Z Teorie práva I - seminář412. 12. 2001
PrF:MP121Zk Státověda4zk 17. 1. 2002
PrF:MTVpodz01 Tělesná výchova115. 1. 2002
PrF:MV119Zk Dějiny ekonomických teorií2zk 29. 1. 2002
jaro 2002
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP201Z České a československé právní dějiny II - seminář 23. 5. 2002
PrF:MP201Zk České a československé právní dějiny II4zk 6. 6. 2002
PrF:MP202Z Teorie práva II - seminář 23. 5. 2002
PrF:MP202Zk Teorie práva II5zk 17. 6. 2002
PrF:MP203Z Římské právo II - seminář 23. 5. 2002
PrF:MP203Zk Římské právo II5zk 24. 6. 2002
PrF:MP204Z Politologie II - seminář 20. 5. 2002
PrF:MP204Zk Politologie II4zk 23. 5. 2002
PrF:MP206Z Základy ekonomie I220. 5. 2002
PrF:MP210Z Jazyk I.2. - angličtina pro právníky220. 5. 2002
PrF:MP217BZk Bloková zkouška A4BZk 9. 7. 2002
PrF:MTVjaro02 Tělesná výchova124. 5. 2002
podzim 2002
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP301Z Základy ekonomie II - seminář217. 12. 2002
PrF:MP301Zk Základy ekonomie II3zk 14. 2. 2003
PrF:MP302Z Základy managementu - cvičení223. 12. 2002
PrF:MP302Zk Základy managementu2zk 5. 2. 2003
PrF:MP303Z Ústavní právo I420. 12. 2002
PrF:MP305Z Psychologie pro právníky - seminář217. 12. 2002
PrF:MP305Zk Psychologie pro právníky2zk 10. 1. 2003
PrF:MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky216. 12. 2002
PrF:MV315Zk Dějiny soukromého práva2zk 16. 12. 2002
FSpS:P972 Tělesná výchova -Zdravotní TV118. 12. 2002
jaro 2003
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MPV01Z Právní informatika II - cvičení122. 5. 2003
PrF:MPV01Zk Právní informatika II3zk 10. 7. 2003
PrF:MP401Z Občanské právo II422. 5. 2003
PrF:MP402Z Rodinné právo - seminář219. 5. 2003
PrF:MP402Zk Rodinné právo2zk 27. 5. 2003
PrF:MP403Z Ústavní právo II - seminář420. 5. 2003
PrF:MP403Zk Ústavní právo II4zk 27. 6. 2003
PrF:MP404Z Pracovní právo I421. 5. 2003
PrF:MP405Z Obchodní právo I414. 5. 2003
PrF:MP409Z Jazyk I.4. - angličtina pro právníky219. 5. 2003
PrF:MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky - zkouška3zk 9. 6. 2003
FSpS:P972 TV-zdravotní TV126. 5. 2003
podzim 2003
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP501Z Občanské právo III - cvičení418. 12. 2003
PrF:MP501Zk Občanské právo III6zk 27. 1. 2004
PrF:MP502Z Pracovní právo II - cvičení411. 12. 2003
PrF:MP502Zk Pracovní právo II4zk 13. 1. 2004
PrF:MP503Z Občanské právo procesní I416. 12. 2003
PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I411. 12. 2003
PrF:MP505Zk Právo duševního vlastnictví5zk 11. 2. 2004
PrF:MP506Z Obchodní právo II417. 12. 2003
jaro 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP602Z Mezinárodní právo soukromé II - Mezinárodní právo procesní v justiční praxi - cvičení310. 5. 2004
PrF:MP602Zk Mezinárodní právo soukromé II - Mezinárodní právo procesní v justiční praxi4zk 25. 5. 2004
PrF:MP603Z Občanské právo procesní II - seminář412. 5. 2004
PrF:MP603Zk Občanské právo procesní II4zk 7. 7. 2004
PrF:MP604Z Obchodní právo III - seminář419. 5. 2004
PrF:MP604Zk Obchodní právo III6zk 29. 6. 2004
PrF:MP605Z Trestní právo I210. 5. 2004
PrF:MP606Z Správní právo I312. 5. 2004
PrF:MP610BZk Bloková zkouška B3BZk 6. 9. 2004
FSpS:P997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz12. 9. 2004
podzim 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP701Z Správní právo II47. 12. 2004
PrF:MP702Z Finanční právo I29. 12. 2004
PrF:MP703Z Trestní právo II - hmotné49. 12. 2004
PrF:MP704Z Právo Evropské unie I29. 12. 2004
PrF:MP705Z Pozemkové právo - seminář29. 12. 2004
PrF:MP705Zk Pozemkové právo3zk 21. 1. 2005
PrF:MP710Zk Vybrané problémy ústavního práva - teorie a praxe právního státu4zk 17. 12. 2004
PrF:MP724Z Právo mezinárodního obchodu - cvičení27. 12. 2004
PrF:MP724Zk Právo mezinárodního obchodu3zk 14. 1. 2005
PrF:MP725Z Správní věda - seminář216. 12. 2004
PrF:MV721Z Kontraktační dovednosti - seminář115. 12. 2004
PrF:MV721Zk Kontraktační dovenosti2zk 31. 1. 2005
jaro 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP801Z Právo sociálního zabezpečení - cvičení318. 5. 2005
PrF:MP801Zk Právo sociálního zabezpečení3zk 16. 6. 2005
PrF:MP802Z Finanční právo II317. 5. 2005
PrF:MP803Z Mezinárodní právo veřejné I210. 5. 2005
PrF:MP804Z Trestní právo III - procesní - seminář416. 5. 2005
PrF:MP804Zk Trestní právo III6zk 7. 9. 2005
PrF:MP805Z Právo životního prostředí I318. 5. 2005
PrF:MP806Z Právo Evropské unie II25. 4. 2005
PrF:MP806Zk Právo Evropské unie II3zk 7. 6. 2005
PrF:MP808Z Správní právo III - seminář210. 5. 2005
PrF:MP808Zk Správní právo III6zk 27. 6. 2005
PrF:MV828Z Světové hospodářské právo - seminář120. 5. 2005
PrF:MV828Zk Světové hospodářské právo2zk 23. 6. 2005
PrF:MV838Z Směnečné a šekové právo - seminář119. 5. 2005
PrF:MV838Zk Směnečné a šekové právo2zk 23. 5. 2005
podzim 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP903Z Teorie práva III27. 12. 2005
PrF:MP904Z Právo životního prostředí II - seminář315. 12. 2005
PrF:MP904Zk Právo životního prostředí II3zk 10. 1. 2006
PrF:MP908Z Mezinárodní právo veřejné II - mezinárodní právo humanitární - seminář39. 12. 2005
PrF:MP908Zk Mezinárodní právo veřejné II - mezinárodní právo humanitární3zk 2. 2. 2006
PrF:MP929Z Finanční právo III - seminář24. 11. 2005
PrF:MP929Zk Finanční právo III3zk 20. 12. 2005
PrF:MVV792K Právní klinika - Environmentální problémy a právo I314. 12. 2005
jaro 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP1002 Státní závěrečná zkouška24SZk 25. 5. 2006
PrF:MVV810K Právní klinika - Environmentální problémy a právo II39. 5. 2006
PrF:PV00 Odborná praxe213. 12. 2005

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.