Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

29. 1. 2024 – Bakalářské SZZ Český jazyk a literatura, D51

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Obhajoby diplomových prací budou probíhat v odpoledním bloku od 12.30.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Člen komise: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
ČJL

29. 1. 2024 – Bakalářské SZZ Český jazyk a literatura, D31

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Obhajoby diplomových prací budou probíhat v odpoledním bloku od 12.30.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
ČJL
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.