Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

31. 1. 2024 – Státní závěrečná zkouška a obhajoba Literatura a mezikulturní komunikace, D51

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
LMK
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.