Teorie práva (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
CST:FR_P2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %
4. ročník
7. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 40 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 20 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 20 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 20 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 20 %
PrF:DPVP10 Kurz základů vědecké práce • 20 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 20 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 20 %
PrF:MVV4068K Právní komparatistika • 20 %
8. semestr
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 75 %
PrF:D9DIS11 Příprava na obhajobu disertační práce • 75 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 50 %

Údaje byly předpočítány: 22. 6. 2024 11:27

Všechny obory fakulty