Pracovní právo (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PrF:D3SVZ07 Občanské právo hmotné III • 100 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5PRA03 Pracovní právo individuální V • 100 %
PrF:D5PRA05 Právo sociálního zabezpečení I • 100 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6PRA03 Pracovní právo individuální VI • 100 %
PrF:D6PRA05 Právo sociálního zabezpečení II • 100 %
PrF:D6SVZ13 Občanské právo procesní III • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
6. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 50 %
4. ročník
7. semestr
PrF:DO2PVPC4 Pracovní právo I. • 50 %
PrF:DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž • 50 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 50 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 50 %
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 50 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 50 %
PrF:MVV4068K Právní komparatistika • 50 %

Údaje byly předpočítány: 2. 7. 2022 11:43

Všechny obory fakulty