Jak byly údaje získány.

Pracovní právo (doktorské kombinované)

1. ročník
2. semestr
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 100 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 100 %
PrF:D2JAZ03 Němčina II • 100 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 100 %
PrF:D2PRA02 Pracovní právo kolektivní II • 100 %
PrF:D2PRA03 Pracovní právo individuální II • 100 %
PrF:D2SVZ07 Občanské právo hmotné II • 100 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 100 %
3. semestr
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 100 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 100 %
PrF:D3PRA02 Pracovní právo kolektivní III • 100 %
PrF:D3PRA03 Pracovní právo individuální III • 100 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 100 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 100 %
PrF:D4PRA03 Pracovní právo individuální IV • 100 %
PrF:D4PRA04 Sociální politika EU • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
PrF:D4SVZ13 Občanské právo procesní I • 100 %
2. ročník
5. semestr
PrF:D3SVZ07 Občanské právo hmotné III • 100 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5PRA03 Pracovní právo individuální V • 100 %
PrF:D5PRA05 Právo sociálního zabezpečení I • 100 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
6. semestr
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6PRA03 Pracovní právo individuální VI • 100 %
PrF:D6PRA05 Právo sociálního zabezpečení II • 100 %
PrF:D6SVZ13 Občanské právo procesní III • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
3. ročník
8. semestr
PrF:DFRMU Dovednostní výuka práva na základních školách • 100 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 100 %
PrF:MX004Z Praxe - Dobrovolnická činnost (Covid-19) • 100 %

Údaje byly předpočítány: 20. 2. 2021 11:31

Všechny obory fakulty