Veřejná správa (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PrF:NP103ZK Služební poměr a pracovněprávní vztahy ve veřejné správě • 99 %
PrF:NP104ZK Veřejné finance a fiskální právo • 99 %
PrF:NP105ZK Ústavní základy veřejné moci a její organizace • 99 %
PrF:NP102ZK Organizace veřejné správy • 98 %
PrF:NP101ZK Ekonomika veřejné správy • 96 %
PrF:NV102K Správa sociálního zabezpečení • 60 %
PrF:NV104K Informace ve finanční správě • 41 %
PrF:NV101K Místní správa • 20 %
PrF:NV304K Záruky zákonnosti ve veřejné správě • 18 %
PrF:NV302K Veřejné stavební právo • 16 %
2. semestr
PrF:NP201ZK Činnost veřejné správy • 92 %
PrF:NP202ZK Finanční správa • 92 %
PrF:NP207ZK Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu • 92 %
PrF:NP208ZK Soukromé právo a civilní proces pro veřejnou správu • 92 %
PrF:NP203ZK Management veřejné správy • 90 %
PrF:NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti • 68 %
PrF:NP206ZK Odborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk) • 67 %
PrF:NV204K Správa kultury • 48 %
PrF:NV201K Správní trestání • 38 %
PrF:NV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo • 19 %
PrF:NV205K Právní informatika ve veřejné správě • 18 %
PrF:NP205ZK Odborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) • 15 %
PrF:NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy • 12 %
2. ročník
3. semestr
PrF:NP301ZK Finanční právo procesní pro veřejnou správu • 99 %
PrF:NP304ZK Sociologické aspekty veřejné správy • 99 %
PrF:NP302ZK Informační technologie ve veřejné správě a e-government • 96 %
PrF:NP303ZK Politologické aspekty veřejné správy • 96 %
PrF:NP305ZK Správní věda • 95 %
PrF:NP306Z Diplomový seminář - projekt • 91 %
PrF:NV304K Záruky zákonnosti ve veřejné správě • 61 %
PrF:NV301K Bezpečnostní správa • 50 %
PrF:NV307K Odpovědnost za škodu ve veřejné správě • 31 %
PrF:NV302K Veřejné stavební právo • 24 %
PrF:NV303K Právo životního prostředí pro veřejnou správu • 16 %
PrF:NV305K Evropské správní právo • 11 %
4. semestr
PrF:NP402ZK Veřejné zakázky a Public-Private Partnership • 91 %
PrF:NP403Z Diplomový seminář • 89 %
PrF:NP1001Z Diplomová práce - odevzdání • 87 %
PrF:NP401ZK Právotvorba pro veřejnou správu • 85 %
PrF:NP1000 Státní závěrečná zkouška • 48 %
PrF:NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy • 40 %
PrF:NV14 Trestní právo hmotné a procesní • 21 %

Údaje byly předpočítány: 3. 6. 2023 11:39

Všechny obory fakulty