Jak byly údaje získány.

Právo informačních a komunikačních technologií (doktorské kombinované)

1. ročník
2. semestr
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 100 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 100 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 100 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 100 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 100 %
PrF:D2PIT04 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu II • 100 %
PrF:D2PIT05 Teorie práva informačních a komunikačních technologií II • 100 %
PrF:D2PIT06 eGovernment a eJustice II • 100 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 100 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 100 %
PrF:D3PIT08 Teorie práva informačních a komunikačních technologií III • 100 %
PrF:D3PIT09 Právo elektronického obchodu I • 100 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 100 %
4. semestr
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 100 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 100 %
PrF:D4PIT10 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu IV • 100 %
PrF:D4PIT11 Teorie práva informačních a komunikačních technologií IV • 100 %
PrF:D4PIT12 Právo elektronického obchodu II • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
2. ročník
7. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 6. 3. 2021 11:33

Všechny obory fakulty