Jak byly údaje získány.

Programovatelné technické struktury (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 100 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 100 %
FI:MB103 Spojité modely a statistika • 100 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 100 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 100 %
FI:PV094 Technické vybavení počítačů • 100 %
FI:PV171 Diagnostika číslicových systémů • 100 %
FI:PV198 Onechip Controllers • 100 %
4. semestr
FI:IB101 Úvod do logiky • 100 %
FI:MB104 Diskrétní matematika • 100 %
FI:MB154 Diskrétní matematika • 100 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 100 %
FSpS:P9014 Physical Education - Spinning • 100 %
2. ročník
5. semestr
FI:IB015 Neimperativní programování • 100 %
FI:IB107 Vyčíslitelnost a složitost • 100 %
FI:PB007 Softwarové inženýrství I • 100 %
FI:PB162 Programování v jazyce Java • 100 %
FI:PV169 Základy přenosu dat • 100 %
FI:PV198 Onechip Controllers • 100 %
FI:PV200 Introduction to hardware description languages • 100 %
6. semestr
FI:IB109 Návrh a implementace paralelních systémů • 100 %
FI:PB009 Principles of Computer Graphics • 100 %
FI:PV191 Project from Designing Digital Systems • 100 %
FI:SBAPR Bakalářská práce • 100 %
FI:SBPRIP Opakování před SBZZ • 100 %
FI:SOBHA Obhajoba závěrečné práce • 100 %
FI:SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program) • 100 %
FI:VB000 Základy odborného stylu • 100 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 100 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty