Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 100 %
PdF:RV2BP_4EKO Ekologie ve výchově ke zdraví • 100 %
PdF:RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví • 100 %
PdF:RV2BP_4PZS Seminář k psychohygieně a psychologii zdraví • 100 %
PdF:RV2BP_4VC Výživa člověka • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 100 %
5. semestr
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 100 %
PdF:RV2BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:RV2BP_5AT1 Zdraví člověka - aktuální témata 1 • 100 %
PdF:RV2BP_5GZ Genetika a zdraví • 100 %
PdF:RV2BP_5NC Návykové chování a závislost • 100 %
PdF:RV2BP_5PS Základy psychopatologie • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 100 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 100 %
2. ročník
6. semestr
PdF:RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí • 100 %
PdF:RV2BP_6PPZ Programy podpory zdraví ve školním prostředí • 100 %
PdF:RV2BP_6ZPA Zdravotně preventivní pohybové aktivity • 100 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 78 %
PdF:BPD_RV Bakalářská práce - Dokončení • 44 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 22 %
PdF:BP_RV Bakalářská práce • 15 %
PdF:SP_LGPR Logopedická prevence • 11 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:29

Všechny obory fakulty