Jak byly údaje získány.

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (magisterské navazující kombinované dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:JVK012 Angličtina pro pedagogy II • 100 %
PdF:SZ6049 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6050 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 100 %
PdF:SZ6095 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6096 Reflexe praxe • 100 %
PdF:VZKM11 Alternativní léčebné metody • 100 %
PdF:VZKM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1 • 100 %
PdF:VZKM13 Osobnostní a sociální rozvoj • 100 %

Údaje byly předpočítány: 23. 1. 2021 11:31

Všechny obory fakulty