Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Jan Pernica ESF N-HPS VES

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

magisterský studijní program/obor:
Hospodářská politika a správa/

Bc. Jan Pernica

Zelené technologie a místní rozpočty

Green technologies and municipal budgets

Anotace: Cílem této diplomové práce je na základě analýzy zelených technologií jejich zhodnocení a posouzení jejich možností a synergických efektů jako nástroje pro posílení příjmové a snížení výdajové stránky místních rozpočtů. Teoretická část práce je zaměřena na financování místních rozpočtů, synergický efekt, SWOT analýzu a mimotržní metody oceňování. V další části práce je provedena SWOT analýza zelených …více

Abstract: The aim of this thesis is based on the analysis of green technologies, the evaluation and assessment of their capabilities and synergies as a tool to strengthen the revenue and reduce expenditure side of municipal budgets. The theoretical part is focused on the financing of municipal budgets, synergistic effect, SWOT analysis and off-market valuation methods. In the next part, there is a SWOT analysis …více

zelené technologie místní rozpočty synergický efekt obnovitelné zdroje vodní energie větrná energie biomasa bioplyn geotermální energie kogenerace zateplení tepelná čerpadla skládkový plyn SWOT analýza green technologies municipal budgets synergetic effect renewable sources water energy wind energy biomass biogas geothermal energy cogeneration CHP insulation heat pump landfill gas SWOT analysis

Zadání: Cíl práce:
K podpoře a realizaci veřejné politiky je potřebné hledat takové nástroje, které umožní sledovat její účinnost a efektivnost. Jedním z vhodných nástrojů je veřejný rozpočet, poněvadž jeho prostřednictvím jsou realizovány a finančně kryty cíle veřejných politik. Rok 2009 - rok ekonomické recese - se nemohl neodrazit ve vývoji obecních rozpočtů. Zpomalení ekonomického výkonu doprovázené …více

Jazyk práce: čeština

 • Zadáno/změněno 22. 1. 2013 15:55, Lucie Malá
 • Záznam založen 27. 11. 2012 09:47, Kateřina Kociánová
 • Zveřejnit od 20. 12. 2012 09:09, Kateřina Kociánová
 • Práce převzata 20. 12. 2012 09:09, Kateřina Kociánová

Obhajoba diplomové práce

 • Proběhla 22. 1. 2013, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

 • doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., KVE ESF MU, Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta

Oponent:

Plný text práce

Literatura:

 • NAS, Tevfik F. Cost-benefit analysis :theory and application. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996. xii, 219 s. ISBN 0-8039-7133-8.
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 526 s. ISBN 8073570491.
 • Environmental solutions : [environmental problems and the all-inclusive global, scientific, political, legal, economic, medical, and engineering bases to solve them]. Edited by Franklin J. Agardy - Nelson Leonard Nemerow. Boston: Elsevier, 2005. xxiv, 451. ISBN 0120884410.
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 9788073573010.
 • TURNER, R. Kerry, David W. PEARCE a Ian BATEMAN. Environmental economics : an elementary introduction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. viii, 328. ISBN 0801848636.
 • CÍSAŘOVÁ, Eliška a Jan PAVEL. Průvodce komunálními rozpočty, aneb jak může informovaný občan střežit obecní pokladnu. Praha: Transparency International - Česká republika, 2008. 94 s. ISBN 9788087123065.
 • HOLEČEK, Jan, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ a Hana SVOBODOVÁ. Obec a její rozvoj v širších souvislostech. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 74 s. RIA. ISBN 978-80-904308-2-2.
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jiří KALINA a Jan TOMEK. Projektování nakládání s bioodpady v obcích. Brno: nakladatelství Littera, 2010. 101 s. životní prostředí. ISBN 978-80-85763-56-0.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 7. 1. 2013 09:08, doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Jan Pernica ESF N-HPS VES /esf_m/Kociánová, K.27. 11. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 559 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtPernica, J.16. 12. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 542 B, holý textAnotace česky annotation.txtPernica, J.16. 12. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 425 B, holý textKlíčová slova keywords.txtPernica, J.16. 12. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Diplomka_Pernica.docx, 394,9 KB, docx Soubor Diplomka_Pernica.pdf, 692,4 KB, PDF Soubor Diplomka_Pernica.txt, 238,1 KB, holý textPlný text práce Diplomka_Pernica.docxPernica, J.17. 12. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Posudek_oponent_Pernica.pdf, 137,9 KB, PDF Soubor Posudek_oponent_Pernica.txt, 7,1 KB, holý textPosudek oponenta Posudek_oponent_Pernica.pdfStruk, M.13.  1. 2013
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího Posudek_vedouciho_Pernica.docxSoukopová, J.15.  1. 2013
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 9. 2017 04:34, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému