Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adámková Krákorová, Dagmar 51: Krupa, Pavel 101: Špunarová, Michaela roz. Hložková

51.
Krupa, Pavel
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie karcinomu prostaty

52.
Kryukov, Fedor
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia

53.
Kryukova, Elena Vladimirovna roz. Dementyeva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Centrosome amplification in Multiple Myeloma: pathogenetic and clinical impact

54.
Kubátová, Jana roz. Merhautová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Význam a využití miRNA ve farmakoterapii solidních nádorů

55.
Lakomý, Radek
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Prognostické a prediktivní faktory u glioblastoma multiforme

56.
Maistryszinová, Jana roz. Hřivňacká
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Pozdní následky radioterapie u dětí

57.
Májek, Ondřej
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Statistické hodnocení průběhu a populačního dopadu organizovaných programů screeningu zhoubných nádorů

58.
Maláska, Jan
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Telomery a telomeráza v onkologii

59.
Matuška, Milan
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Chemoterapií indukovaná neutropenie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem

60.
Mouková, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla

61.
Mráz, Marek
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza exprese a funkce microRNA u hematoonkologických malignit

62.
Múdry, Peter
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Manózu vázající lektin u dětských onkologických pacientů

63.
Musilová, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií

64.
Mužík, Jan
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Srovnávací standardy pro hodnocení klinických a epidemiologických dat v současné onkologii: vývoj metodiky a její verifikace na populačních datech

65.
Navrátil, Jiří
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby

66.
Navrkalová, Veronika
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza mutací v genu ATM u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a stanovení jejich funkčního dopadu

67.
Nekulová, Marta
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Úloha izoforem proteinu p63 v přeměně nádorové buňky

68.
Němeček, Radim
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Predikce odpovědi na cílenou léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

69.
Neumanová, Renata roz. Makovská
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Role intersticiálního boostu v léčbě časných stadií karcinomu prsu

70.
Nováková, Věra roz. Suková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza fenotypu subpopulací CD 34+ buněk v transplantátu hematopoetických kmenových buněk a jejich role v engraftmentu krvetvorby v podmínkách autologní a alogenní transplantace

71.
Obermannová, Radka roz. Doležalová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Klinický význam cirkulujících hladin 25-hydroxycholekalciferolu sledovaných v průběhu léčby první linií paliativní chemobioterapie metastatického karcinomu kolorekta a jejich vztah k celkovému přežití

72.
Očadlíková, Darina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Využití protinádorových vakcín v léčbě mnohočetného myelomu

73.
Ondrák, Martin
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Korelace nálezů získaných pomocí vyšetření pozitronovou emisní tomografií a výpočetní tomografií s peroperačním a histologickým vyšetřením u vybraných solidních nádorů

74.
Ondrejka, Gustáv
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Přínos bronchoskopické metody narrow band imaging v diagnostice a sledování nemocných s nádory plic

75.
Pál, Karol
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza genomických dat

76.
Panovská, Anna roz. Fialová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie

77.
Petráková, Katarína roz. Gahérová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Prediktivní markery rezistence k léčbě tamoxifenem

78.
Pilátová, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Systémové aspekty nádorové angiogeneze: regulace a biomarkery

79.
Plešingerová, Hana roz. Mádrová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza buněčných antigenů u leukémií – ROR1 a COBLL1 u chronické lymfocytární leukémie

80.
Plevová, Karla roz. Malinová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza genomu lymfoproliferativních onemocnění

81.
Poppová, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: WNT signalizace u B-lymfoproliferativních malignit

82.
Poprach, Alexandr
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Prognostické a prediktivní faktory u karcinomů ledviny

83.
Pospíšil, Petr
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozáření mozkovny

84.
Pour, Luděk
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Komplexní hodnocení angiogeneze u mnohočetného myelomu

85.
Ráčil, Zdeněk
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Optimalizace diagnostiky a terapie závažných oportunních mykotických infekcí u nemocných s hematologickými malignitami a po transplantaci krvetvorných buněk

86.
Roubalová, Eva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Interakce proteinu p53 a jeho homologů s DNA a jejich úloha v maligní transformaci buňky

87.
Říčná, Dita roz. Paloušová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Možnosti využití molekulárně biologických metod pro časnou diagnostiku oportunních infekcí u hematoonkologických nemocných

88.
Říhová, Lucie roz. Kovářová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Flowcytometrická analýza dendritických buněk osob s monoklonální gamapatií a mnohočetným myelomem

89.
Sandecká, Viera roz. Križalkovičová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Vytvoření prognostiského panelu u nově diagnostikovaných monoklonálních gamapatií

90.
Semerádová, Ivana roz. Pinkavová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Individualizace radikality operační léčby časných stádií karcinomu děložního hrdla

91.
Skácel, Tomáš
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Vliv relativní dávkové intenzity (RDI) na léčebnou odpověď, progresi onemocnění a celkové přežití pacientek s metastatickým karcinomem prsu

92.
Skopalík, Josef
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Izolace a kultivace somatických kmenových buněk kostní dřeně a jejich experimentální aplikace po ischemickém poškození tkání. Analýza distribuce buněk, identifikace jejich fenotypu, biofyzikálních charakteristik a příprava kinetického modelu
Obhajoba disertační práce: Izolace a kultivace somatických kmenových buněk kostní dřeně a jejich experimentální aplikace po ischemickém poškození tkání. Analýza distribuce buněk, identifikace jejich fenotypu, biofyzikálních charakteristik a příprava kinetického modelu

93.
Slabý, Ondřej
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Využití DNA čipů a profilování mikroRNA ve výzkumu nádorů tlustého střeva a konečníku

94.
Slavíček, Lubomír
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Regionálně specifické hodnocení dostupných populačních dat ČR o použití radioterapie v léčbě zhoubných nádorů: regionální informační model onkologické péče na modelu kraje Vysočina

95.
Staňo Kozubík, Kateřina roz. Kozubíková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Využití čipových technologií pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění

96.
Stehlíková, Olga
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Analýza minimální reziduální nemoci u leukémií a lymfomů metodou multiparametrické flowcytometrie

97.
Svoboda, Marek
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Prediktivní faktory maligních lymfomů-aplikace DNA mikročipů u lymfoidních malignit

98.
Svoboda, Miroslav
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Změny hladin mikroRNA vyvolané preoperativní chemoradioterapií rekta

99.
Szturz, Petr
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Nové diagnostické a léčebné metody u vybraných vzácných hematoonkologických diagnóz

100.
Šebejová, Ludmila roz. Ročňová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Obhajoba disertační práce: Indukce buněčné smrti u vysoce rizikových kultur chronické lymfocytární leukémie pomocí monoklonálních protilátek

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adámková Krákorová, Dagmar 51: Krupa, Pavel 101: Špunarová, Michaela roz. Hložková

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit


* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.