Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |

1.
Andrlová, Lenka
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Novorodenecký screening cystickej fibrózy, molekulárna diagnostika, štatistické hodnotenie

2.
Audová, Michaela
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Tvorba biofilmu u Staphylococcus aureus z klinického materiálu

3.
Babušíková, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Posouzení výsledků stanovení fosfolipázy A2 asociované s lipoproteiny - Lp-PLA2 v souvislosti s aterosklerózou

4.
Bajajová, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Výsledky kontroly jakosti transfuzních přípravků ve vztahu k procesu jeho výroby a ve vztahu k pohlaví dárce krve

5.
Balšínková, Veronika
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Význam genetického poradenství pro nosiče balancovaných chromosomových přestaveb

6.
Bambulová, Klára
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Sledování produkce betalaktamáz u klinických kmenů Staphylococcus aureus

7.
Báníková, Zdeňka
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Výroba kryoproteinu ve FN Brno

8.
Bartková, Margita
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Využití metod molekulární biologie v detekci Toxoplasma gondii

9.
Bártová, Marie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových hladin cystatinu C a kreatininu stanoveného enzymaticky

10.
Bartová, Radmila roz. Langerová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Využití imunocytochemie k průkazu cytokinů v buňkách získaných bronchoalveolární laváží

11.
Bašná, Lenka
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Funkční laboratorní vyšetření v alergologii - test aktivace bazofilů

12.
Bednářová, Nela roz. Chytilová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení celeru jako alergenu v potravinách metodou Real-time PCR

13.
Bednářová, Pavlína
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Porovnání relativního počtu hypochromních a hyperchromních erytrocytů z analyzátorů a z morfologického hodnocení erytrocytů ve skenovacím zařízení CellaVision DM96

14.
Beláň, Ondrej
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: RAD51 Regulators: Shaping The Filament

15.
Beranová, Eva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Zavedení imunohistochemické detekce rychlého a pomalého myosinu k typové klasifikace svalových vláken v myopatologické diagnostice

16.
Berková, Tereza
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Analýza údajů na průvodkách u vzorků zaslaných na bakteriologické vyšetření

17.
Bielaková, Andrea
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Vyšetření antinukleárních protilátek u systémových chorob pojiva

18.
Blažková, Edita
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Přínos vyšetřování diferenciálního rozpočtu leukocytů periferní krve pro diagnostiku akutních leukémií

19.
Blažková, Petra
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Laboratorní vyšetření fagocytózy pro klinickou praxi

20.
Bodišová, Eva roz. Libosvárová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Studium thiopurin S-methyltransferázy u dětských onkologických

21.
Böhm, Jitka roz. Bartoňková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Vliv hladin sérového kreatininu stanoveného metodou Jaffé a enzymatickou metodou na výpočet GF pomocí korigované kreatininové clearance a rovnice MDRD u nefrologických pacientů dospělého věku

22.
Böhmová, Magdaléna
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Použití parametru IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí.

23.
Brabencová, Sylva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika Clostridium difficile a jeho výskyt ve FN Brno

24.
Brandýsová, Petra
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika kvantitativního a kvalitativního defektu von Willebrandova faktoru podle poměru jeho funkční aktivity ku antigenu

25.
Brunnerová, Zuzana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Studium profilu aminokyselin v krevní plazmě u dětských onkologických pacientů léčených asparaginázou

26.
Brůžková, Romana roz. Švecová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Průkaz kryptosporidiových nákaz u dětí s průjmy v nemocnici v Písku

27.
Budigová, Edita
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Možnosti vyšetření specifických IgE protilátek

28.
Bugáňová, Eva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Inovace a validace ELISA soupravy pro stanovení lidského ANGPTL4

29.
Cablíková, Ladislava
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Vliv úpravy počtu trombocytů na výsledky vyšetření světelné transmisní agregometrie u pacientů s trombocytémií

30.
Carbolová, Alena roz. Miklová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Problematika atrofických stěrů v gynekologické cytologii

31.
Cmiljanic, Tijana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení AMH jako indikátoru ovariální rezervy při diagnostice neplodnosti

32.
Částková, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Průkaz protilátek proti jednotlivým původcům atypických pneumonií metodou NIF

33.
Čečetková, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Imunohistochemický profil vybraných nádorů slinivky břišní

34.
Černý, Miroslav
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Protilátky asociované s celiakií, možnosti stanovení a výpovědní hodnota

35.
Červienková, Michaela
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Žlčové kyseliny - ich stanovenie a význam v klinickej praxi

36.
Davídková, Jana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Charakterizace citlivosti na antibiotika u poševních kmenů Streptococcus agalactiae

37.
Dědová, Tereza
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Laboratorní možnosti vyšetření aktivace T-lymfocytů

38.
Dohnal, Ondřej
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Význam předporodního screeningu přítomnosti Streptococcus agalactiae v pochvě matky

39.
Doleželová, Petra
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Molekulární diagnostika Chlamydia trachomatis

40.
Dolinková, Lucie roz. Michlová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace

41.
Domčíková, Hana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Výpovědní hodnota biochemických markerů železa, feritinu, transferinu, folátu a vitamínu B12 pro diagnostiku a monitorování anémií

42.
Dorúšková, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Histopatologická diagnostika renálního postižení u systémového lupusu erythematodes

43.
Dreiseitelová, Simona
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Nežádoucí reakce a události u dárců krve

44.
Dubravčíková, Markéta
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Problematika stanovenia volných lahkých reťazcov pri diagnostike myelomu

45.
Dudková, Eva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení hraničních mezí funkčních testů pro diagnostiku onemocnění hemofagocytující lymfohistiocytózy

46.
Ďurišová, Kamila
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení aneuploidií chromosomu 13, 18, 21, X a Y u plodu pomocí kvantitativní fluoresceční PCR , porovnání této metody s klasickými cytogenetickými metodami

47.
Dutková, Gabriela roz. Panáčková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Příčiny vysoké mortality malárie v neendemických oblastech

48.
Dvořáková, Gabriela roz. Schmidová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Přehled netuberkulózních mykobakterií izolovaných v laboratoři pro mikrobiologickou diagnostiku tuberkulózy a mykobakterióz s přihlédnutím k jejich patogennímu potenciálu

49.
Fabešová, Jana roz. Nekulová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům

50.
Fazekašová, Marcela
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Obhajoba bakalářské práce: Rezistencia beta-hemolytických streptokokov na makrolidy

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit
* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.