Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Axmanová, Irena roz. Veselá
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Vliv produktivity a dalších faktorů prostředí na diverzitu bylinného patra lesů.

2.
Cimalová, Šárka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Segetální vegetace severní a střední Moravy

3.
Čeplová, Natálie roz. Kopáčová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Diversity of European urban vegetation

4.
Dudová, Lydie roz. Navrátilová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale

5.
Fajmonová, Zuzana roz. Rozbrojová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Diverzita luční vegetace Západních Karpat

6.
Fránková, Markéta roz. Kozáková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Ecology and taxonomy of diatoms of Western Carpathian spring fens

7.
Holubová, Dana roz. Michalcová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape

8.
Hutňan Chattová, Barbora roz. Chattová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Taxonomie, ekologie a biogeografie rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán)

9.
Chudomelová, Markéta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Faktory ovlivňující prostorovou strukturu ve složení rostlinných společenstev

10.
Jiroušek, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Ekologie sudetských vrchovišť

11.
Kalníková, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Diverzita a ekologie vegetace štěrkových říčních náplavů

12.
Kalusová, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Invaze nepůvodních druhů rostlin v biotopech: mezikontinentální srovnání

13.
Knollová, Ilona roz. Kuželová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Lokální a velkoplošné datové soubory a jejich využití pro klasifikaci vegetace

14.
Kučera, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Molekulárně taxonomická a morfologická studie rodu Lemanea (Rhodophyta) v České republice

15.
Láníková, Deana roz. Simonová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Diverzita vytrvalé ruderální a sešlapávané vegetace České republiky

16.
Li, Ching-Feng
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Diversity of mountain forest vegetation in Taiwan

17.
Merunková, Kristina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Environmental control of diversity of Central European grasslands

18.
Navrátilová, Jana roz. Ernestová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Ekologie vegetace rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve

19.
Novák, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Vegetace evropských dubohabřin

20.
Palpurina, Salza roz. Todorova
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Environmental drivers of fine-scale plant species richness in Eurasian dry grasslands: a macroecological perspective

21.
Pelánková, Barbora roz. Lučeničová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Modern pollen deposition, vegetation and landscapes of the southern Siberian mountain ranges

22.
Peterka, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Variabilita slatiništní vegetace na evropském měřítku

23.
Preislerová, Zdenka roz. Otýpková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Vliv velikosti ploch pro sběr dat na fytocenologickou klasifikaci vegetace

24.
Roleček, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě

25.
Rotreklová, Olga roz. Útratová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Reprodukční mechanismy v agregátu Hieracium bauhini

26.
Řezníčková, Marcela roz. Havlová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Variabilita luk svazu Molinion v České a Slovenské republice

27.
Sekulová, Lucia
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Alpínská mokřadní vegetace Západních Karpat a Švýcarských Alp

28.
Šmarda, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Biosystematická studie středoevropských kostřav Festuca ser. Psammophilae Pawlus

29.
Šmerdová, Eva roz. Hettenbergerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu

30.
Šumberová, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Rostlinná společenstva dočasně zaplavovaného eulitorálu stojatých a tekoucích vod v ČR

31.
Táborská, Markéta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích.

32.
Veleba, Adam
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Velikost genomu a masožravost u rostlin

33.
Veselý, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?

34.
Vild, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands

35.
Vymazalová, Marie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: The effect of phenological changes on vegetation data sampling and analyses

36.
Zedek, František
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Obhajoba disertační práce: Evolution of holocentric chromosomes and karyotypes

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.