Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |

1.
Abt, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Komplexní geologické zhodnocení jesenického krasu

2.
Adameková, Katarína
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Vývoj říční nivy v prostoru ranně středověkého sídliště Pohansko ve vztahu k antropogenním vlivům

3.
Alexová, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Palynologické zpracování vybraných lokalit středního miocénu Centrální Paratethydy

4.
Alijagić, Jasminka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Distribuce chemických prvků v oblasti staré hutnické výroby Zenica (Střední Bosna)

5.
Ambrož, Vít
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Pozdně kvartérní vývoj jihozápadního svahu elevace Velkého Kosíře

6.
Ambrožová, Vendula
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Stabilita močových kamenů

7.
Antošová, Ivana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Bakteriální aktivita v geologických materiálech

8.
Axmann, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Uplatnění jurských vápenců v historii památek Jihomoravského kraje

9.
Balážik, Ondrej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Využití horninového prostředí jako zásobníku tepla

10.
Balšínková, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Faciální studium račických a lulečských slepenců

11.
Banaśová, Veronika roz. Klusová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Použití přenosné XRF při studiu vrtných jader a výplachů při průzkumu na ropu a zemní plyn

12.
Bánovský, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín

13.
Barák, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Rizika skalních řícení v Moravském krasu a možnosti jejich sanací

14.
Barson, Prokop
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Interakce nulmocného nanoželeza s důlními vodami

15.
Bárta, František
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Stavba durbachitů jižní části třebíčského masivu

16.
Bárta, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Stavba intruze benešovského typu středočeského plutonu

17.
Barták, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Redeskripce druhu Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) ze svrchního karbonu lokality Nýřany, Česká republika

18.
Bartoň, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie, hydrogeologie a geochemie
Obhajoba diplomové práce: Kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky na lokalitě DKV Břeclav

19.
Bartoňová, Kamila
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Analýza deformačních struktur flyšových sedimentů Vnějších Karpat v leteckých snímcích

20.
Barvíková, Tereza
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon

21.
Basistová, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Palynospektra ze sedimentů badenu karpatské předhlubně

22.
Bečka, Adam
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště

23.
Bečka, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Genetická charakteristika polymetalické mineralizace u Hluboček

24.
Bednář, Daniel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Složení pórové vody bentonitu

25.
Bendová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Vliv těžby štěrkopísků na stabilitu staveb

26.
Benedová, Šárka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě

27.
Berčáková, Andrea
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Pevnost ve střihu vybraných anizotropních hornin s kliváží

28.
Bezušková, Bianka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Analýza deformačních struktur flyšových sedimentů Vnějších Karpat pomocí digitálního modelu reliéfu
Obhajoba diplomové práce: Analýza deformačních struktur flyšových sedimentů Vnějších Karpat pomocí digitálního modelu reliéfu

29.
Bimka, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Geologické zpracování sedimentů svrchního sarmatu na pokleslé kře lanžhotsko- hrušeckého zlomu a jejich posouzení z hlediska možnosti akumulace přírodních uhlovodíků v nejvyšších strukturních pozicích u L-H zlomu.

30.
Bízová, Josefína
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Vliv výstavby areálu Vlněna Office Center na proudění podzemních vod

31.
Blaško, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Sedimentárně-geologické studium vrtných jader na podzemním zásobníku plynu Lobodice

32.
Blažek, Radek
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Studium vzniku inkrustací sond na podzemních zásobnících plynu

33.
Bobula, Ondrej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium probíhá
Studijní program: Geologie
Studijní obory: Archeologie, Geologie pro kombinaci s archeologií
Obhajoba diplomové práce: Multi-proxy záznam vývoje prostředí a doklady přítomnosti člověka ve sladkovodních karbonátech a spraších

34.
Bočková, Zdeňka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál

35.
Bodláková, Radoslava roz. Kuncová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Hydrogeochemie skapových vod v Kateřinské jeskyni (Moravský kras)

36.
Bognár, Patrik
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Pevnostní charakteristiky hornin brněnské aglomerace

37.
Böhmer, Matej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Geochemie toxických kovů v zeminách okolí Teplic

38.
Bochňová, Petrana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Reaktivita křemene v systému K2O-CaO-SiO2-H2O

39.
Boková, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Radioaktivita říčních sedimentů hydrologických zdrojnic hlavních jeskynních systémů Moravského krasu

40.
Borovský, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Vliv plánované otvírky štěrkoviště na proudění podzemních vod u Suchdolu nad Odrou

41.
Bošková, Michaela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Vliv těžby štěrkopísků na režim podzemních vod v okolí DP Stéblová

42.
Brotan, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Charakteristika složení a provenience hornin použitých na stavbu historického opevnění města Slaného

43.
Brtníková, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Litofaciální studium sedimentů boskovické brázdy mezi Veverskou Bítýškou a Letovicemi

44.
Březina, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Osteologické zpracování savců z lokality Czujanova pískovna (Mikulov) se zvláštním zaměřením na studium chobotnatců

45.
Březovský, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Petrografické studium ostatní kamenné industrie z neolitických sídlišt Brno-Holásky a Velatice

46.
Bučková, Monika roz. Rutová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Konodontová fauna famenu a spodního tournai ve výchozech v údolí Říčky u Brna.

47.
Buchta, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Sledování dynamiky rozpouštění kalcitu ve stacionárních a dynamických podmínkách

48.
Burešová, Ivana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Minerály skupiny chalkozín-digenit z Cu-mineralizací Českého masivu

49.
Burian, Aleš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid?

50.
Burmann, Sven
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Obhajoba diplomové práce: Extenzně-kompresní vztahy v karpatsko-panonském regionu během neogénu až kvartéru

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.