Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Bendová, Tereza
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Role učitele a žáka ve výuce zlomků klasickou a Hejného metodou

2.
Blahová, Kristýna
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Vývoj měr a vah v českých zemích

3.
Dušek, Petr
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Vakuová technika

4.
Dvořáková, Květoslava Zuna
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Matematika v udržitelnosti a recyklaci

5.
Fischerová, Eliška
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Bertrand Russell a jeho Úvod do matematické filosofie

6.
Fojtová, Barbora
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Vektory a jejich užití
Obhajoba bakalářské práce: Vektory a jejich užití

7.
Hedlová, Petra
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Využití programu žetonové ekonomiky při edukaci žáků s poruchou autistického spektra

8.
Hodkova, Romana
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Průběh funkce: řešení úloh na různých stupních škol

9.
Chromková, Sára
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Motivace ve výuce fyziky na ZŠ

10.
Klementová, Soňa
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Matematika v hudbě, zejména v houslích

11.
König, Adam
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Řešení rovnic v algebraických strukturách

12.
Lapčíková, Adéla
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Náměty na chemické exkurze ve Zlínském kraji

13.
Musil, Vít
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Vybrané Archimedovy geometrické objevy

14.
Nováková, Monika
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Sociální klima školní třídy

15.
Novotná, Monika
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Prožívání stresu při ústní a písemné zkoušce u studentů vysokých škol

16.
Ondráková, Lucie
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Některé úlohy z teorie grafů

17.
Petráňová, Lucie
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Přístupy evropských matematiků 17. a 18. století k řešení algebraických rovnic

18.
Pokorná, Lucie roz. Trtilová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Hodnocení naučných stezek na území CHKO Moravský kras a okolí

19.
Rzeszutková, Sára
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Spotřeba elektřiny v domácnosti, optimalizace a potenciální úspory

20.
Skrutková, Petra
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Zlatý řez a Fibonacciho čísla

21.
Smrček, Filip
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Volby v České republice z pohledu matematiky

22.
Šantorová, Kateřina
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Rozvoj matematického nadání u žáků ZŠ

23.
Šerá, Lucie
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Derivace a určitý integrál funkce jedné proměnné

24.
Šturmová, Lada
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Početní geometrie ve starověkém Egyptě

25.
Urbanová, Petra
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Klíčové kompetence a kompetenční modely v občanském vzdělávání

26.
Vodová, Tereza
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Fyzika pro potápěče

27.
Vyvialová, Jana
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Matice a jejich využití v lineární algebře

28.
Zemánek, Michal
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Geometrie v kartografii

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.