Počet výsledků: 21

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Biomedicínské vědy: Biochemie a molekulární biologie LF - Biomedicínské vědy: Morfologie buněk a tkání
zahrnout jen obhájené práce

Vrbová, Eliška

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Treponema pallidum in clinical isolates: from diagnostics to whole genome sequencing