Počet výsledků: 37

Výsledky se týkají 6 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Onkologie a hematologie: Experimentální onkologie a nádorová biologie LF - Onkologie a hematologie: Hematologie LF - Onkologie a hematologie: Solidní nádory
zahrnout jen obhájené práce

Aswad, Mohamed Hussam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Hematologie
Disertační práce: Význam vyšetření cirkulujících mikropartikulí pro stanovení trombotického rizika pacientů s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neopláziemi

Bednaříková, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Solidní nádory
Disertační práce: Prognostické a prediktivní markery v onkogynekologii

Belanová, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Solidní nádory
Disertační práce: RANO kritéria pro hodnocení léčebné odpovědi u high grade gliomů- využití v klinické praxi a výzkumu

Bezděková, Renata

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Hematologie
Disertační práce: Fenotypová analýza zastoupení cirkulujících plazmocytů u monoklonálních gamapatií

Bezdíček, Matěj

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Moderní metody analýzy genomu a jejich využití v mikrobiologii

Boudný, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Vývoj strategií pro cílenou eliminaci buněk CLL s mutacemi v genu TP53

Dymáčková, Radana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Solidní nádory
Disertační práce: Akupunktura jako léčebná modalita akutní toxicity v radioterapii nádorů hlavy a krku

Gescheidtová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Úloha imunitních regulátorů v léčbě nádorových onemocnění

Herudková, Zdeňka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Myší modely myeloidních leukemií

Holánek, Miloš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Solidní nádory
Disertační práce: Zhodnocení účinnosti neoadjuvantní chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu a identifikace prediktivních a prognostických faktorů

Hrabovský, Štěpán

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Hematologie
Disertační práce: Diagnostika a optimalizace léčby dospělých pacientů s BCR-ABL-like akutní lymfoblastickou leukemií

Hynšt, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Studium vzniku a vývoje genetických změn u leukemických lymfocytů

Jašková, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Strategie protinádorové léčby u nádorů s mutacemi v genech TP53 nebo ATM

Keslová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Hematologie
Disertační práce: Alogenní transplantace krvetvorných buněk v souboru 452 pacientů v dětském a adolescentním věku: dlouhodobé výsledky, pozdní následky a komplikace

Koukalová, Renata

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Solidní nádory
Disertační práce: Zobrazovací metody v diagnostice vybraných vzácných onkologických onemocnění

Kozlová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Cílená terapie B-lymfoidních malignit: úloha molekuly CD20 a možnosti optimalizace anti-CD20 imunoterapie

Krejčí, Denisa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Solidní nádory
Disertační práce: Epidemiologické trendy onkologických onemocnění u dětí a dospívajících v ČR

Křepelková, Iveta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Klinická diagnostika kolorektálního karcinomu pomocí metod detekce krátkých RNA

Kubešová, Blanka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Analýza genetických změn u myeloproliferativních onemocnění

Kunt Vonková, Barbara

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Onkologie a hematologie
Studijní plán: Experimentální onkologie a nádorová biologie
Disertační práce: Studium mechanismů terapeutické rezistence u lymfoidních malignit