Počet výsledků: 31

Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Všeobecné ošetřovatelství: Všeobecné ošetřovatelství
zahrnout jen obhájené práce

Balcárková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Plánovaná kardioverze u pacientů s fibrilací síní

Barbe, Marie-Anne

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Idiopatické střevní záněty - sestra a vybrané oblasti péče

Bartošová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Problematika léčby psoriázy

Beránková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Podiatrická ambulance

Berčíková, Amálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Význam psychosociální podpory všeobecnou sestrou

Dvořáková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Projevy pergamenové kůže

Fodorová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Syndrom vyhoření - literární review

Frejlachová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Preanalytická fáze odběru venózní krve - ovlivňující faktory

Hlobilková, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Negative Pressure Wound Therapy u pacienta v kardiochirurgii

Ipati, Maxim

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Problematika defeminizace v ošetřovatelství

Kokešová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Negative Pressure Wound Therapy u pacienta v traumatologii

Korchanová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Význam psychosociální podpory všeobecnou sestrou

Kovaříková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Poškození kožního krytu u sester při používání osobních ochranných prostředků

Kuciánová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Nedokončená ošetřovatelská péče

Kučerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Názory studentů nelékařských zdravotnických programů na očkování proti COVID-19

Lučanská, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Doporučené postupy u kardiopulmonální resuscitace v průběhu pandemie COVID-19

Marcinechová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Sexualita seniorskej populácie

Marková, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Rizikové faktory ovlivňující karcinom prsu

Melišková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Screeningové testy k usnadnění ošetřovatelské diagnostiky

Musilová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství
Studijní plán: Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářská práce: Vznik flebitidy po podání antibiotik cestou periferního žilního katetru