Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Farmaceutická fakulta
Obor/plán
FaF - Bezpečnost a kvalita léčiv: Bezpečnost a kvalita léčiv
zahrnout jen obhájené práce

Doležalová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Šíření, hladiny a rizika cytostatik v prostředí nemocnic a lékáren a v domácnostech onkologických pacientů

Grega, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Studijní plán: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Farmakoekonomické hodnotenie vybraných produktov

Gregorová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2020

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Individualizace farmakoterapie pacienta v praxi klinického farmaceuta na oddělení onkologie

Hořavová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2020

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Akademické klinické studie v České republice

Michalcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Bezpečnost farmakoterapie u geriatrických pacientů

Murínová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Přínos klinického farmaceuta při zvyšování kvality péče na celonemocniční úrovni

Potočková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Regulace veterinárních zdravotnických prostředků v Evropské unii