Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Dějiny starověku: Dějiny starověku
zahrnout jen obhájené práce

Kheml, Sebastian

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Human Parasites in the Ancient World

Krajňáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Donatismus a africký separatismus v pozdní antice ve srovnání s tzv. separatismem galským.

Laciak, Martin Vladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Stvárnenie Alexandra Veľkého v diele Arriána

Mazánková, Pavlína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Smrt a vnímání smrti v období principátu na území Římské říše

Musil, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Vojenské využití velbloudů ve starověku

Salavová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Odstrašující monstra a démoni starověkého Řecka

Trojan, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Diplomová práce: Bezpečnost ve městě Řím na konci republiky a začátku principátu