Počet výsledků: 97

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Informační studia a knihovnictví: Informační studia a knihovnictví
zahrnout jen obhájené práce

Augustin, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Metodologie výzkumu citlivých témat v kontextu designového procesu

Bajer, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Metadatové transformace zvukového dokumentu v systému práce Nového fonografu: workflow analýza

Baluchová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Komunikácia dát o zmene klímy prostredníctvom vizualizácií: Hodnotenie zrozumiteľnosti vizualizácií projektu Fakta o klimatu

Batelková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: How to tackle disinformation pandemic: Design, realisation and evaluation of a media literacy university course

Bebjaková, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Redizajn nástroja poskytujúceho názorovú zhodu medzi používateľom a politickými subjektmi

Bělohoubková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Design anotačního nástroje webového formátu knihy next-book pro podporu sociálního čtení

Beran, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Disinformation as a fashionable topic – domain analysis of platforms fighting disinformation

Borovyk, Polina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: User Experience a gender

Brejchová, Illyria

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: User-Centered Conceptual Models for Understanding Web Archive Collections

Černocký, Dalibor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Community Open Projects Infrastructure: Towards Collaborative Research Projects

Čížková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Služby akademické knihovny pro Ph.D. studující: Výzkumná sonda v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dohnálková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Využití virtuální reality v knihovnách

Dusíková, Valentina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Motivace uživatelů mladších třiceti let pro sdílení soukromých informací na sociálních sítích

Fábry, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Digitální kompetence učitelů a jejich vývoj v rámci distančního vzdělávání

Fitz, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Design analytických metrik jako výstup kolaborativní imerzivní virtuální reality zaměřené na vzdělávací procesy

Gazsi, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Digitální 3D objekty a jejich využití v rámci kulturního dědictví

Godišková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Vplyv štruktúry online článkov na čitateľov dátovej žurnalistiky

Hamerský, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Možnosti práce s digitalizovaným kulturním dědictvím ve vzdělávání středoškoláků

Hejzlarová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Sdílení elektronických osobních zdravotních záznamů

Horáček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Role knihovníka při biblioterapii