Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Pomocné vědy historické: Pomocné vědy historické
zahrnout jen obhájené práce

Dvořáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pomocné vědy historické
Studijní plán: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Svobodozednářská literatura uložená ve fondu Oddělení rukopisů a starých tisků v MZK. Dějiny sbírky od jejího vzniku do současnosti.

Jílková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pomocné vědy historické
Studijní plán: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Analýza historiografické práce Jana Jiřího Středovského v díle Apographa Moravica se zaměřením na diplomatický materiál do roku 1346

Kačerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pomocné vědy historické
Studijní plán: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Akciová společnost Besedního domu v Brně - inventář k fondu K15 uloženému v Archivu města Brna

Kratochvílová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pomocné vědy historické
Studijní plán: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Heraldické památky vybraných obcí okresu Třebíč

Műndl, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pomocné vědy historické
Studijní plán: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Doklady o heraldických a genealogických zájmech Magnisů

Wallnerová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pomocné vědy historické
Studijní plán: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Dějiny oseckého kláštera v koncepci historické práce Antona Edelmanna (1650–1704)