Počet výsledků: 23

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství historie pro střední školy: Učitelství historie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Implementace digitální hry Assassin’s Creed: Odyssey do výuky dějepisu na střední škole

Frank, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Proměny názvů ulic a náměstí v Moravské Třebové a v Litomyšli v projektové výuce

Hrechana, Nataliia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Osmanská říše v ukrajinských a českých učebnicích pro základní školy

Chalk, Steve

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Teaching CLIL in Distance Learning Conditions in Czech Secondary Schools

Chytková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Možnosti a uchopení výuky o kolektivizaci v Československu v prostředí internetu

Kadlec, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Komemorace druhého odboje na Žďársku v období normalizace v rámci badatelské výuky v terénu

Kozák, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Proces s Rudolfem Slánským a jeho využití ve výuce dějepisu

Kundelová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: První roky studené války v učebnicích dějepisu

Kvašňovský, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Premeny obrazu Cyrila a Metoda v učebniciach dejepisu pre stredné školy v rokoch 1918–1989

Lakomá, Lena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Problematika choromyslných v ústavní péči na Moravě na přelomu 19. a 20. století v projektové výuce

Lekl, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Dôležitosť výuky Kórejskej vojny v rámci dejepisu na stredných školách

Novák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Řemesla a živnosti v Jablonném nad Orlicí v letech 1848-1948 v projektové výuce

Odvářka, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Těžba nerostných surovin na Brněnsku v rámci badatelské výuky

Paukert, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Entheogeny v USA na přelomu 19. a 20. století v didaktické perspektivě

Popelka, Kryštof

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Cenzura brněnského tisku v éře první československé republiky jako námět pro výuku

Preisler, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Počítačové hry se středověkou tematikou ve výuce dějepisu

Rosa, Benjamín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Ivan Markovič ako aktér medzivojnovej publicistiky

Steiner, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Šlechtická každodennost na příkladu Huga Kálnokyho (1844-1928)

Šnajdr, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Ženy obviněné z trestných činů v jurisdikci Okresního soudu Bystřice nad Pernštejnem v letech 1919-1923 ve výuce dějepisu

Štěpnička, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Využití deskových her s tematikou druhé světové války ve výuce dějepisu