Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Pedagogické vědy: Pedagogické vědy
zahrnout jen obhájené práce

Harvánková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogické vědy
Studijní plán: Pedagogické vědy
Disertační práce: Pracovní schopnost učitelů středních škol

Navrátilová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogické vědy
Studijní plán: Pedagogické vědy
Disertační práce: Spolu, a přece odděleně: podoba diferencované výuky na druhém stupni základních škol

Staudková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogické vědy
Studijní plán: Pedagogické vědy
Disertační práce: Digitální technologie jako součást rodinné dynamiky