Počet výsledků: 8

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
zahrnout jen obhájené práce

Cibula, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Vývoj informačného systému na vizualizáciu 3D modelov a vývoj prototypu na meranie 3D objektov

Chrást, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: The possibilities of using geo-information technologies and their potential to complement traditional methods of historical-cartographic research on the example of Moravian cartography

Mertel, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Visualization and Analysis of Historical Data in GIS

Ondrejka, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Cartographic Visual Analysis of Big Data Sets

Pasang, Sangey

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Landslide Susceptibility Assessment for Highway in Bhutan

Snopková, Dajana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: The influence of building characteristics on route choice during an evacuation

Stuchlík, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Modern methods of data acquisition with UAV

Ugwitz, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Studijní plán: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Facilitating and Evaluating User Behavior In Virtual 3D Environments