Počet výsledků: 28

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
zahrnout jen obhájené práce

Bednařík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Pracovní listy k moravskoslezským reáliím

Brožová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Obrazy a motivy obrazů v literárních dílech Romana Ludvy

Bulinová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Brněnské pověsti a legendy jako jeden z nástrojů začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka

Daňo, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Akcent jako sociální stigma

Davidová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Paměť a literární věda. Vybrané memoáry českých literárních vědců

Grdinová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Spirituální vidění světa ve vybraných divadelních hrách Lenky Lagronové

Ivičičová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Markéta Pilátová a její literární tvorba pro děti

Jelínková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Rozvíjení řečových dovedností u žáků s OMJ na 2. stupni ZŠ

Jurková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Motivy smrti a lásky v dílech Milana Kundery

Kaplanová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Využití vybraných moderních technologií v distanční výuce českého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ

Kovalská, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Integrovaná výuka českého jazyka a literatury na základě románu P. Soukupové Klub divných dětí

Lacinová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Fenomén řádu v díle T. Vodičky

Lutzká, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Výuka reálií v heterogenní třídě

Macíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka u mluvčích španělštiny, italštiny a řečtiny

Malá, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Obraz Karla IV. v současné uměleckonaučné literatuře pro děti a mládež

Malá, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: E-learning: Hláskové změny v češtině od 11. do 15. století

Matyášová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Využití písní ve výuce češtiny jako druhého jazyka

Ondrová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Zastoupení reálií v učebnicích pro jedince s OMJ na úrovni A1

Pavelková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Postava dítěte - cizince v české literatuře pro děti a mládež

Slámová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Motiv cizosti v románech Aleny Mornštajnové a Jakuby Katalpy