Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Áčová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Kalendář; Autorský ilustrovaný kalendář

Bartoňková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Organismus

Bílková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Prázdno

Blažková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Hudební etudy v barvách - Výtvarné prostředky edukační činnosti v hudbě

Bobu, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Než vyjedu: zprostředkování jednoho obrazu

Břízová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Sebepoznání a sebereflexe prostřednictvím výtvarného vyjádření a tvůrčího psaní. Intermediální projekt zaměřený na žáky 2. stupně ZŠ.

Cmár, Radovan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Citlivosť

Dohnalová, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Síť

Drmotová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Behind The Seams

Filipová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Včely a mravenci na rozhraní malby a grafiky

Hájková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Pokrývání

Hladíková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Dialog s chutí

Hrabcová, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: v jádru nitra

Hrbková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Můj svět Pokémonů : Umělecko-pedagogický projekt autorské knihy s tvůrcem s poruchami autistického spektra

Hronková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Autorská kniha inspirovaná cestou do Tanzanie

Hrubá, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Z nevědomí do svědomí

Chlebíková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Absorpce - vnější vlivy a výtvarný projev

Chrenčíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Prostor

Juncová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Volná ilustrace knihy Čarodějův učeň

Kavčiaková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Implementace pomocných prvků pro děti s ADHD do dětské prózy