Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají zvoleného oboru NEUV Neurovědy (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Neurovědy (čtyřleté): Neurovědy
zahrnout jen obhájené práce

Bednařík, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Neurovědy (čtyřleté)
Studijní obor: Neurovědy
Disertační práce: Pokročilá protonová magnetická rezonanční spektroskopie: Aplikace v klinickém a základním neurovědním výzkumu

Dufek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Neurovědy (čtyřleté)
Studijní obor: Neurovědy
Disertační práce: Role zánětlivých faktorů v patogenezi idiopatické Parkinsonovy choroby

Košťálová, Milena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Neurovědy (čtyřleté)
Studijní obor: Neurovědy
Disertační práce: Vývoj a použití standardizovaných nástrojů pro diagnostiku neurogenních poruch komunikace

Mareček, Radek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Neurovědy (čtyřleté)
Studijní obor: Neurovědy
Disertační práce: Zpracování fMRI dat s využitím souběžně snímaného EEG signálu

Svátková, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Neurovědy (čtyřleté)
Studijní obor: Neurovědy
Disertační práce: Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty