Počet výsledků: 26

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská biologie (čtyřleté): Lékařská biologie
zahrnout jen obhájené práce

Aćimović, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Reprogramming of human skin fibroblasts into functional cardiomyocytes - insights into molecular pathology of CPVT disorder

Bárta, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Human Embryonic Stem Cells: Cell Cycle Regulation and Reaction to DNA damage

Bosák, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Bacteriocinogeny of yersiniae: molecular interactions of colicin FY with a susceptible bacterial cell

Cetkovská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Regulace onkoproteinu Mdm2 v normálních a nádorových buňkách

Doležalová, Dáša

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Characterization of molecular changes coupled to differentiation pathway in human embryonic stem cells

Grillová, Linda

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Sekvenční analýza genomů Treponema pallidum subsp. pallidum izolovaných z klinického materiálu

Grodecká, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Funkční analýza mutací zodpovědných za vznik primárních imunodeficiencí

Hammerová, Jindřiška

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Účinky benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na buňky maligního melanomu

Hašanová, Zdenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Structure-specific endonucleases in DNA repair

Jelínková, Šárka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: The role of stem cells in development of heart failure associated with Duchenne muscular dystrophy

Kohutová, Aneta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Genómová nestabilita a DNA reparačné mechanizmy u pluripotentných buniek

Konečná, Žaneta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Balancování endogenního a exogenního FGF2 signálování u lidských pluripotentních kmenových buněk

Kosztyu, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Regulation of interactions and activity of oncoproteins MDM2 and MDMX

Krutá, Miriama

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Genome instability: A pitfall in hESC s use in regenerative medicine

Kunová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Culture conditions adjust biological features of human embryonic stem cells

Matulka, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Signalling pathways in cell fate specification of pluripotent stem cells

Micenková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Bakteriocinogenie u patogenních a komensálních kmenů Escherichia coli

Pešl, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Potential applications of cardiomyocytes differentiated from human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells in the diseases of the human heart

Pětrošová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Comparative and Functional Analysis of Treponema pallidum a Leptospira biflexa genomes; Insights into the Unique Biology of Spirochetes

Salykin, Anton

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biologie
Disertační práce: Metabolic analysis of human pluripotent stem cells