Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají zvoleného oboru LEMI Lékařská mikrobiologie a imunologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté): Lékařská mikrobiologie a imunologie
zahrnout jen obhájené práce

Dvořáčková, Milada

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Monitorování rezistentních původců nozokomiálních infekcí rodu Staphylococcus a možnosti jejich terapeutického ovlivnění

Hakl, Roman

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Imunoregulační změny u hereditárního angioedému

Hamanová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Přirozené protilátky proti alfa-Gal epitopu: vývoj enzymové imunoanalytické metody a využití v klinické imunologii

Hrubá, Libuše

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Osídlení teplovodních systémů legionelami a amébami z hlediska praxe

Sittová, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Vybrané typy bakteriální rezistence a možnosti jejich rychlé detekce