Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají zvoleného oboru SOCL Sociální lékařství (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Sociální lékařství (čtyřleté): Sociální lékařství
zahrnout jen obhájené práce

Halajčuk, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Management kvality zdravotní péče v AČR

Holubová, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Validizace a porovnání dotazníků na sledování kvality života u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

Jaganjacová, Dubravka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Návaznost zdravotnických služeb u pacientů po cévních mozkových příhodách

Košta, Oto

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Možnosti zlepšení kvality péče v praxi všeobecného praktického lékaře pro dospělé

Kučerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Psychické a sociální aspekty nemocných způsobené ztrátou či poruchou hlasu u vybraných chirurgicky léčených skupin nemocných

Pokorná, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Odborná příprava vojenských profesionálů na činnost v krizi a ve válce z oblasti vojenského zdravotnictví

Schwanhaeuser Wulff, Kräuff Rainer

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Quality of healthcare in surgical clinics

Sláma, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Klinické, etické a právní aspekty rozhodování o kardiopulmonální resuscitaci u terminálně onkologicky nemocných pacientů

Šedo, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Financování léčby nádorových onemocnění v České republice

Škvrňáková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Sociální lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální lékařství
Disertační práce: Úloha ošetřovatelské péče při zvládání psychických a sociálních obtíží u nemocných po tracheostomii a po totální laryngektomii