Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté): Lékařská chemie a biochemie
zahrnout jen obhájené práce

Beňovská, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Automatizace a robotizace perianalytických procesů v klinické laboratoři - projekt pro velkou biochemickou laboratoř

Březinová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Izolace a analýza lignanů Schisandra chinensis

Čermáková, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Metody stanovení specifických bílkovin a jejich efektivní využití v klinické diagnostice monoklonálních gamapatií

Dvořák, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Sledování poškození DNA metodou kometové analýzy

Hlaváčová, Miroslava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Studium parametrů oxidačního stresu ve vybraných patologických stavech

Klepárník, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Studium nových biochemických markerů u srdečního selhání

Králíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Role homocysteinu a příbuzných thiolů u poruch reprodukce

Pleskačová, Anna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Studium molekulárnich procesů spojených s rozvojem hyperglykemického poškození u diabetes mellitus

Šebrlová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Studium rostlinných zdrojů benzofenanthridinových alkaloidů

Tomandlová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská chemie a biochemie
Disertační práce: Studium změn biochemických parametrů u pacientů se srdečním onemocněním