Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru HPLE Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté): Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
zahrnout jen obhájené práce

Sušilová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Antipsychotická léčba jako jeden z významných faktorů v sekundární prevenci závažných psychotických onemocnění