Počet výsledků: 31

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Chirurgie (čtyřleté): Chirurgie
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Divertikulární nemoc tračníku - indikace k elektivní resekci tračníku

Bárta, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Posouzení efektu kryoablace levé síně rozšířené o ablaci vegetativních ganglií v léčbě fibrilace síní u pacientů podstupující operaci srdce

Benej, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Dolan, Igor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Sexuální dysfunkce po spinálním traumatu

Fedorko, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku

Feranec, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Využití zevní fixace v ortopedii a traumatologii lokte

Fila, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Rizikové faktory ovlivňující selhání záchovné operace aortální chlopně

Geršlová, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Je algoritmus vyšetření prediktivních faktorů hojení defektů dolních končetin na současné úrovni dostačující?

Guřan, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Zlomeniny proximální části femuru u dětí a adolescentů - klinická a experimentální studie

Hemmelová, Beáta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Význam transrektální ultrasonografie v dispenzární péči časných forem karcinomu rekta

Hokynková, Alica

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Vliv různého poměru n-3 a n-6 nenasycených mastných kyselin na hojení ran v experimentu

Hrabovský, Dušan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Anatomická a neurofyziologická korelace cílových struktur hluboké mozkové stimulace

Chovanec, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Mikrobiální etiologie torpidních ranných infekcí v chirurgii. Srovnání stěrové a nepřímé otiskové metody v chirurgické praxi.

Kelbl, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Ošetření zlomenin Th/L páteře technikou VBS. Biomechanická studie

Komzák, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Předozadní a rotační stabilita kolenního kloubu po jedno a dvousvazkové náhradě předního zkříženého vazu

Košková, Olga

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Submukózní rozštěp patra jako příčina poruchy velofaryngeálního uzávěru

Krass, Vladimír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Využití podtlakové terapie k uzávěru ran po fasciotomii u kompartment syndromu. Vliv na délku hospitalizace pacienta

Kubíček, Luboš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Predikce rizika ruptury aneuryzmatu břišní aorty na základě počítačového modelování napětí cévní stěny

Kunovský, Lumír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Mutace genu NOD2/CARD15 - predikce chirurgické léčby Crohnovy choroby?

Kunovský, Radek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Chirurgie (čtyřleté)
Studijní obor: Chirurgie
Disertační práce: Artrodéza I. metatarzofalangeálního kloubu LCP dlahou. Experiment - biomechanická pevnostní studie na kadaveru, porovnání dvou metod fixace