Počet výsledků: 171

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Specializace ve zdravotnictví: Optometrie (angl.) LF - Specializace ve zdravotnictví: Optometrie
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Noční myopie, vyšetření a přínos korekce pro praxi

Albrechtová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Korelace metod měření parametrů přední plochy rohovky

Baron, Larysa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Záchyt rizikových diagnóz na optometrickém pracovišti

Bařinová, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Chirurgická léčba v oftalmologii

Bedáňová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Změna polohy hlavních řezů astigmatismu oka v závislosti na věku

Běhounková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Problematika anizometropie u jednotlivých refrakčních vad

Bělinová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Komparace retinoskopie a autorefraktometrie při stanovení refrakční vady

Bíbrová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: HUE test, porovnání výsledků mechanické a PC varianty

Biolková, Martina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Srovnání metod optické a ultrazvukové biometrie

Burdová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Vliv osvětlení na kvalitu práce optometristy. Měření osvětlení pomocí luxmetru.

Buriánková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Korelace standardního vyšetření zrakové ostrosti s metodou využívající VEP

Celá, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Komparace kontrastní citlivosti při korekci tórickou kontaktní čočkou a jejím sférickým ekvivalentem

Cvancigerová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Screening heteroforií a heterotropií v populaci využitém zakrývací a odkrývací zkoušky

Cvrkalová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Oční dominance vztažená na funkční kvalitu binokulárního vidění.

Čermáková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Význam a evaluace slzného filmu v kontaktologii.

Davidová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Screeningová vyšetření v optometrické praxi

Dostálková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Současné možnosti refrakční chirurgie se zaměřením na presbyopickou korekci

Dostálová, Nicol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Vliv heteroforií na práci s počítačem

Drábek, Jaromír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Příčiny strabismu a možnosti jeho řešení u dospělé populace

Dreiseitlová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Změna aberací vyšších řádů v důsledku rohovkého laserového refrakčního zákroku, vliv na kvalitu vidění