Počet výsledků: 306

Výsledky se týkají zvoleného oboru VS Všeobecná sestra (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Ošetřovatelství: Všeobecná sestra
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Problematika psychické zátěže práce sestry

Alblová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Poruchy příjmu potravy z pohledu rizikových skupin dětí

Balosová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Výživa pacientů zařazených do pravidelného hemodialyzačního programu

Barnetová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Informovanost pacientů před operačním výkonem

Bartasová, Růžena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Kvalita předoperační přípravy dítěte z pohledu anesteziologické sestry

Bednářová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Kvalita života klientů s peritoneální dialýzou

Bednářová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Spokojenost klientů v lůžkových zařízeních s komunikačními dovednostmi všeobecných sester

Bednářová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Informovanost veřejnosti o prevenci maligního melanomu

Bekr, Jaromír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Preventivní opatření zdravotnické záchranné služby při manipulaci s postiženým vysoce nakažlivou nemocí

Bencová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Denní péče o nezralé novorozence s retinopatií

Benčíková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Těhotenství a novorozenec, syndrom náhlého úmrtí kojenců

Beneš, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Žena zdravotnickým záchranářem v Jihomoravském kraji

Beránková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Management zdravé výživy u dětí ve věku 3-6 let ze strany rodičů

Beranová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Kvalita života pacientů po infarktu myokardu

Berger, Richard

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Znalosti nelékařského zdravotnického personálu v monitoraci dýchání v intenzivní péči

Bernátová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Teoretické znalosti všeobecných sester chirurgických oborů z oblasti celkové a místní anestezie

Bičanová, Sylvie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Informovanost klientů s totální endoprotézou kyčle o pooperačním pohybovém režimu a komplikacích

Binderová, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ

Bláhová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Příprava pacienta ke kolonoskopii

Bláhová, Václava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Partnerské vztahy a sexualita v těhotenství a po porodu