Počet výsledků: 472

Fakulta
Farmaceutická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Ábelovská, Nika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Vplyv rôznych premenných na formuláciu polymérnych hydrogélových častíc extrúznou metódou s využitím stlačeného vzduchu

Adamove, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Antimikrobiálny a prebiotický potenciál vybraných rastlinných potravín

Aimová, Dita

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Analýza podmínek založení a fungování lékárny v Královéhradeckém kraji

Aksu Tvarůžková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Syntéza látek s potenciálním antimikrobiálním účinkem XXV.

Arači, Noemi

(obhajoba byla úspěšná)

Árendásová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Analýza obsahových látek Cudrania tricuspidata III.

Bagínová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Diplomová práce: Antipsychotická terapia v klinickej praxi

Bachratá, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Operačné riešenie endometriózy vo vzťahu k adhézii

Bajerová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Syntéza látek s potenciálním antimikrobiálním účinkem XXII.

Balážová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Rigorózní práce: Farmakoterapie u pacientů se syndromem krátkého střeva

Bárková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Rigorózní práce: Inhalační technika a správné použití inhalátorů při léčbě astma bronchiale achronické obstrukční plicní nemoci

Bártová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Diplomová práce: Sunitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Bártová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Rigorózní práce: Imunitně podmíněné nežádoucí příhody po podání checkpoint inhibitorů

Batková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Syntéza látek s potenciálním antimikrobiálním účinkem XXI.

Baumová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Problematika sendvičové generace v lékárenské praxi

Benešová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Příprava a hodnocení polymerních filmů obsahujících kolagen a derivát celulosy I

Beranová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Příprava a hodnocení směsných kolagenových filmů

Berešíková, Beáta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmacie
Diplomová práce: Vplyv simvastatínu na diferenciáciu zubných kmeňových buniek

Bielik, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Extrakce a chromatografická separace obsahových látek Broussonetia papyrifera

Blanárová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Farmacie
Studijní plán: Farmacie
Diplomová práce: Nanotransportéry protinádorových liečiv