Počet výsledků: 5

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Překladatelství ruského jazyka

Karásková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství ruského jazyka
Diplomová práce: Analýza tvorby A. Vvedenského s tematickým zaměřením na problematiku Boha, času a smrti.

Legátová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství ruského jazyka
Diplomová práce: Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti typografie

Shchavruk, Marina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství ruského jazyka
Diplomová práce: Vývoj jazykové situace ve východoslovanském areálu po roce 1990 a její dnešní stav

Shchavruk, Marina

(obhajoba nebyla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství ruského jazyka
Diplomová práce: Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu "Pokolenije NOĽ" z cyklu "Professija reporter"

Shchavruk, Marina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství ruského jazyka
Diplomová práce: Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu "Pokolenije NOĽ" z cyklu "Professija reporter"