Počet výsledků: 661

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Management v kultuře FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Management v kultuře
zahrnout jen obhájené práce

Adamczyková, Sylvie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Taxidermie v kulturní instituci - fenomén vycpaného zvířete

Adamčíková, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Módní tvorba v České republice aneb jak vytvořit úspěšnou módní značku

Alcnauerová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Dom umenia mesta Brna. Prípadová štúdia k brandingu kultúrnych inštitúcií.

Alexová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Komparace daňových systémů v České a Slovenské republice s důrazem na zdanění práce v oblasti kultury

Ambrozová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Současné způsoby distribuce v hudebním průmyslu: Případová studie hnutí Sofar Sounds

Andresová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Komedie kjógen v Japonsku a České republice

Andršová, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Vizuální stránka křesťanské knihy Cover design jako součást prodejní strategie a spolutvůrce vizuální kultury společnosti

Andrýsek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Komparace systémů podpory filmové kultury v České republice s vybranými fondy Evropské unie.

Appelová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Dramaturgie kina a její využívání v současném Brně / Případová studie čtyř kin.

Baánová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Srovnání kulturní politiky České republiky a Finska

Babáková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Letní Shakespearovské slavnosti v kontextu nabídky letní divadelní scény v Brně

Báčová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Strategický plán rozvoje kulturních aktivit města Olešnice pro rok 2018

Bahelková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Destinační marketing města Brna se zacílením na zahraniční turisty

Bajerová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Současná podoba soukromého rozhlasového vysílání v České republice

Balada, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Vývoj hudebních festivalů s případovou studií Den pro Valy

Balcárková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Feminismus v kulturních institucích

Banzetová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Fenomén soukromých prodejních galerií ve 21. století v České republice

Baranová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Formát ranní show v kontextu České televize - srovnání pořadů Studio 6 a Dobré ráno

Bartesová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Benefiční koncert jako jeden z nástrojů fundraisingu

Bártová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Diplomová práce: Komunikace Ministerstva kultury České republiky a Národního památkového ústavu se zaměřením na public relations