Počet výsledků: 30

Výsledky se týkají zvoleného oboru HIU Učitelství historie pro střední školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství pro střední školy: Učitelství historie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Boček, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Detektivní hra z prostředí brněnské kapituly v době baroka jako nástroj pro výuku dějepisu na gymnáziu

Drozda, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Týnečtí rychtáři a pudmistři v 18. a 1. polovině 19. století

Dvořák, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Fotografie jako pramen v historické vědě: Příklad domácích zájezdů prezidenta Edvarda Beneše

Funk, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Učebnice dějepisu v 70. a 80. letech 20. století v Československu a Německé demokratické republice

Glombová, Hana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Hrad Helfštýn a osobnost Zdeňka Gardavského

Hennebergová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Antiklerikalismus na Brněnsku v 1. polovině 20. století

Homolová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Sociální demokracie v Přerově do roku 1914

Jeníková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Diplomová práce: Oslavy TGM v Hradci Králové. Několik ohlédnutí za léty 1918-1935

Kinzlová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Zrušení jezuitského kláštera v Hradci Králové s přihlédnutím k osudům P. Václava Pitruna

Klíma, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Každodennost poštovních stanic na trase Brno-Hodonín (1785-1897)

Kubíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Studenti Německé vysoké školy technické v Brně za první republiky

Leflerová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Školství v Ivančicích ve 2. polovině 19. století ve výuce dějepisu

Mašek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Plukovník Jan Velík - biografie čestného občana města Svratky

Miklasová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: 17. listopad 1939 – obraz doby a jeho vnímání v následujících 70 letech

Minaříková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Závažné trestné činy z let 1898-1918 ve výuce dějepisu

Mládková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Bystré u Poličky - dějiny a památky. Místní dějiny jako téma středoškolského dějepisu

Obr, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Biskup Robert Olomoucký

Ospalíková, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Náboženství v Československu po 2. světové válce ve výuce dějepisu

Pavlicová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Každodenní život partyzánů v I. Československé brigádě Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii za 2. světové války.

Prachař, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Pojem Evropy u Jana Patočky