Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství pro střední školy: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Čepeláková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Preneóterická poezie

Fránková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Životnost tradice představ o světovém řádu v antice

Jašková, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Ironie u Petronia

Mičánková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Obraz antického literárního světa zachovaný v dopisech Marka Tullia Cicerona

Modlíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Analýza výuky antické literatury na gymnáziích

Műllerová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Proměny Héraklea v dramatu

Véghová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Spor analógie a anomálie v spise De lingua Latina Marca Terentia Varrona

Vodehnalová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Legenda o sv. Anežce České(ženská typologie v hagiografii vrcholného středověku)

Weissar, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Poetika duchovních skladeb dominikána Domaslava a jeho školy