Počet výsledků: 2

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Překladatelství francouzského jazyka
zahrnout jen obhájené práce

Ježková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství francouzského jazyka
Diplomová práce: Traduction de Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau en tchèque : une mission impossible ?

Nesrstová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Překladatelství francouzského jazyka
Diplomová práce: Albertine en cinq temp