Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie (čtyřleté): Český jazyk
zahrnout jen obhájené práce

Kloudová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Vývoj antroponymické soustavy v matričních záznamech z 18. století (s přihlédnutím k jazyku a stylu matrik)

Kloudová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: The Interaction of Functional Morphemes inside the Nominal Phrase

Kopáčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Názvy mláďat v současné češtině

Macurová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Demonstrativa ten a tento a jejich italské ekvivalenty il, questo a quello

Mrázek, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Strojové zpracování starších biblických textů

Najbrtová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Korpusová analýza přejímání valenčních rámců u adjektiv derivovaných sufixem -telný

Navrátilová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

Nová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Běžná mluva nejmladší generace v západočeském pohraničí

Pilchová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Stylistické aspekty neverbální komunikace v oblasti bulvární žurnalistiky

Spinková, Stanislava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: K desubstantivním adjektivům v češtině

Šimečková, Marta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Hláskosloví v češtině 16.–18. století

Vepřek, Jarmil

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Individuální stylové dominanty v postojových diskusích na sociální síti Facebook. Originalita vyjadřování ve veřejné psané komunikaci na internetu a její příčiny

Žižková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Český jazyk
Disertační práce: Slovnědruhové přechody jako problém automatické morfologické analýzy