Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají zvoleného oboru RL Religionistika (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filozofie (čtyřleté): Religionistika
zahrnout jen obhájené práce

Adamík, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Nová náboženská hnutí z perspektivy soudobé marketingové komunikace

Beláňová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Sdílené biografie aranžovaných manželství v Církvi sjednocení

Fukas, Andrej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Náboženské vnímanie krajiny a priestoru v Burjatsku

Hampejs, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Jak generovat náboženství: od modelování k zjednávání systémových vzorů náboženského myšlení a chování

Horský, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: “Wu-Tang Is for the Children”: The Cultural Transmission of Moral Norms Through Narrative Art

Krátký, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition

Kundtová Klocová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual

Lang, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: The Cognitive Science of Religion: Connecting the Humanities and the Sciences in the Study of Ritual Practice, Prosociality, and Anxiety

Lukášová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Civil Society and Religion in Burma

Mac Gillavry, David William

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Keeping God's secrets: On the Psychology of Secrecy in Religion

Malá, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Religious practices in the consumer society: Towards healthy, sustainable and spiritual practices. An analysis of the maintenance of religious practices in Japanese mountains

Noutsou, Stamatia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Cistercians, heresy and persecution: Politicising the Cistercian anti-heretical fight, 1145-1184

Reichstäter, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Metodologické a interpretační problémy při studiu náboženství severních Indoevropanů: Předkřesťanské tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Sedláček, Tibor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Religiozita v Urkeši: Segment raného náboženstva Churritov

Vrzal, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Religionistika
Disertační práce: Vliv akademické socializace do studia religionistiky na náboženskou/spirituální identitu studujících