Počet výsledků: 1

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Pomocné vědy historické
zahrnout jen obhájené práce

Pavelková, Jindra

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Rigorózní práce: Pečeti pánů z Kunštátu (exkurz do sfragistické problematiky významného moravského rodu)